Błąd

Błąd składnika Web Part: Nie można wyświetlić lub zaimportować składnika Web Part albo kontrolki formularza sieci Web na tej stronie. Nie można odnaleźć typu SWWebParts.SWZamowieniaPubliczneV3.SWZamowieniaPubliczneV3, SWWebParts, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=22593a49d170dfb8 lub nie został on zarejestrowany jako bezpieczny. Identyfikator korelacji: 498b109f-122e-c049-b36d-4722b27a1659.